Tips & råd vid kabelbrott

Vilken färg har laddstationens indikatorlampa?

Laddstationens indikatorlampa är släckt

Kontrollera att det finns ström på eluttaget.
Finns det ström på eluttag så kan det vara följande produkter som är defekta.

– Laddstation
– Strömadapter
– Lågspänningskabel​
​​
Kontakta auktoriserad Husqvarnatekniker.

Laddstationens indikatorlampa BLINKAR GRÖNT

Klipparen har ECO-läget aktiverat och kan bara startas ifrån laddstationen.

1. Ställ produkten i laddstationen.
2. Starta produkten.
3. Stäng luckan.
​​
Klipparen lämnar laddstationen när batteriet är full laddat.

Laddstationens indikatorlampa LYSER GRÖNT

Par kopplingen mellan robot och laddstationen har förlorats.
Placera roboten i laddstationen och generera en ny slingsignal.

1. Ställ produkten i laddstationen.
2. Slå in pinkod.
3. Tryck på menyknappen, välj sedan Säkerhet > Avancerat > Ny slingsignal.
4. Invänta bekräftelse på att slingsignalen har genererats. Detta ta normalt ca 10 sekunder.

Laddstationens indikatorlampa BLINKAR BLÅTT

Dålig kontakt mellan begränsningskabel och kontaktstift till laddstationen.
Kontrollera att kontaktdon (den lila kontakten på kabeln) sitter ordentligt.
Går den att snurra på eller sitter löst så behöver den bytas ut.
​Blinkar det fortfarande blått beror det troligtvis på att det är avbrott på begränsningskabeln.

Se vår Felsökningsguide

Laddstationens indikatorlampa lyser med BLÅTT FAST SKEN

Svag signal i begränsningskabel.
Kan orsakas av att begränsningskabeln är längre än 800m eller att det är många lagningar/skarvar på
begränsningkabeln som drar ner styrkan på signalen runt installationen.

Laddstationens indikatorlampa BLINKAR GULT

Avser modeller Automower® 105, 308 samt Aspire R4.
Kontrollera att kontaktdon sitter monterat korrekt på guideanslutning i laddstationen.
Avbrott på guidekabeln. Sök rätt på avbrottet och ersätt den skadade delen med en ny slingkabel
och skarva med orginalskarvdon.

Laddstationens indikatorlampa BLINKAR RÖTT

Laddstationens antenn är defekt.
Bottendelen på laddstationen måste bytas ut, kontakta din lokala återförsäljare.

Laddstationens indikatorlampa lyser med ett RÖTT FAST SKEN

Fel på kretskort eller felaktig strömförsörjning.
Felet bör åtgärdas av en auktoriserad servicetekniker.