Felsökningsguide vid kabelbrott

Lokalisera kabelbrott

Kabelbrott på begränsningskabeln kan orsaks av olika faktorer som trädgårdsarbete med spade, sork eller ytlig begränsningskabel som blivit skadad. En bristfällig skarv kan också leda avbrott flera veckor efter att skarven har gjorts. Det kan bero på att den inte har tryckts ihop tillräckligt hårt med en tång.

Skala aldrig ändarna på kabeln som ska in i skarven, kabeln kommer då på sikt att lossna. Kontrollera därför först alla kända skarvar innan felsökningen påbörjas.

Felsökning av begränsningskabel

Genom att använda guidekabeln kan man på så sätt minska sökområdet för att hitta kabelbrottet. Om ECO-läge är aktiverat måste detta avaktiveras innan felsökningen påbörjas.

1. Kontrollera att lampan i laddstationen blinkar blått.

Vissa modeller har ytterligare guidekablar G2, G3, samma procedur kan följas för dem. Kontrollera indikatorlampan i laddstationen. Lyser den nu med ett grönt fast sken så är avbrottet på begränsningskabeln någonstans mellan AL och där guiden är ansluten till begränsningskabeln (tjock svart linje på illustrationen)

Är man osäker på vart guiden är ansluten till begränsningsslingan kan man starta upp roboten på den ytan som är hel och sedan kontrollera vart maskinen vänder där guidekabeln är installerad.

Blinkar det fortfarande blått så testa motsvarande sida, sätt tillbaka AL på sin ursprungliga plats och anslut G1 på AR stiftet i laddstationen, kontrollera sedan indikatorlampan i laddstationen.

Efter att ha uteslutit vissa delar av installationen, gör en synlig inspektion av den del där kabelbrottet är. Gå längs med begränsningskabeln och kontrollera om det finns yttre påverkan av kabeln, t.ex. att kabeln har krupit upp och blivit skada (under buskar gräset inte växer så bra) hål i gräsmattan av t.ex. maskrosplockare eller sork.

När avbrottet har hittats ska den skadade delen ersättas med en ny kabel. Använd endast original skarvdon.

Om du behöver hjälp med att hitta kabelbrottet så kontakta oss.

2. Kontrollera att kablarna AR och AL sitter ordentligt och inte är skadade.

3. Genom att använda guidekabeln kan man dela upp installationen i mindre delar. Börja med att lossa på G1 och AL, anslut G1 på AL stiftet i laddstationen.